ABBYY FineReader 10

 1. Софтуерни и хардуерни изисквания
 2. Инсталиране на ABBYY FineReader 10 на самостоятелен компютър
 3. Инсталиране на ABBYY FineReader на LAN сървър и работни станции
 4. Стартиране на ABBYY FineReader 10
 5. Потребителски речници, създадени в предишни версии на ABBYY FineReader
 6. Потребителски шаблони, създадени в предишни версии на ABBYY FineReader
 7. Интеграция с Microsoft Office
 8. Техническа поддръжка
 9. Премахване на ABBYY FineReader 10
 10. Допълнителна информация

Софтуерни и хардуерни изисквания

 1. PC с Intel® Core™/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/AMD Opteron/AMD Phenom/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ или съвместим процесор (1 GHz или по-висок)
 2. Операционна система: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2003, Windows XP.
  За работа с локализирани интерфейси се изисква съответната езикова поддръжка.
 3. Памет: 512 MB RAM
  При мултипроцесорна система се изисква допълнително 256 MB RAM за всеки допълнителен процесор.
 4. Пространство на твърдия диск: 650 MB за стандартна инсталация на програмата и 650 MB за работа на програмата
 5. Видео карта и монитор (мин. резолюция 1024×768)
 6. Клавиатура, мишка или друго посочващо устройство

Забележка: За да можете да отваряте PDF файлове или изображения от документи на Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft Outlook, трябва да имате инсталирано съответното Microsoft Office приложение на системата си.

Инсталиране на ABBYY FineReader 10 на самостоятелен компютър

Инсталационната програма ще Ви насочва в процеса на инсталация на програмата. Моля затворете всички приложения преди да инсталирате ABBYY FineReader.

За да инсталирате ABBYY FineReader:

 1. Поставете компакт-диска на ABBYY FineReader 10 в CD-ROM устройството. Инсталационната програма ще стартира автоматично.
  Съвет: Ако инсталационната програма не стартира автоматично, щракнете двукратно върху файл Setup.exe, който се намира на компакт-диска на ABBYY FineReader 10.
 2. Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.

Опции за инсталация

Изберете опция за инсталиране:

Забележка: Ако желаете да запазите потребителските си шаблони, създадени в по-ранна версия на ABBYY FineReader, не премахвайте по-ранната версия на програмата преди да инсталирате новата версия. Тогава всички съществуващи потребителски шаблони ще бъдат налични за използване в новата версия.

Инсталиране на ABBYY FineReader 10 на LAN сървър и работни станции

Инсталирането на ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (ABBYY FineReader 10 Site License Edition) на мрежов сървър може да се извърши само от системен администратор. Инсталацията се състои от два етапа. Първо програмата се инсталира на сървъра. От сървъра програмата може да се инсталира на работните станции по един от следните четири метода:

За повече информация относно инсталиране на ABBYY FineReader на работни станции, работа с License Manager и работа с програмата в локална мрежа, моля вижте Ръководството на системния администратор, което може да бъде намерено в папката Administrator's Guide на компакт-диска на ABBYY FineReader 10.

Стартиране на ABBYY FineReader 10

За да стартирате ABBYY FineReader 10, направете едно от следните: 

Забележка: Уверете се, че скенерът Ви е свързан към компютъра и захранването и е включен, преди да стартирате ABBYY FineReader. За инструкции как да инсталирате скенер след инсталиране на програмата, моля прегледайте ръководството за потребителя, доставено със скенера.

Ако нямате скенер, също можете да разпознавате файлове с изображения с помощта на ABBYY FineReader 10. Можете да намерите примерни файлове с изображения в подпапка Demo, която се намира в папката, в която е инсталиран ABBYY FineReader.

Потребителски речници, създадени в предишни версии на ABBYY FineReader

За да използвате потребителски речници, създадени в ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0 в ABBYY FineReader 10:

 1. Премахнете ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0 от компютъра си.
 2. Инсталирайте ABBYY FineReader 10.
 3. Стартирайте ABBYY FineReader 10 (изберете Старт>Програми>ABBYY FineReader 10).
 4. От меню Инструменти изберете командата Преглед речници....
 5. В отворилия се диалогов прозорец Избор на речник изберете речника, който желаете и щракнете върху бутон Изглед....
 6. В отворилия се диалогов прозорец щракнете върху бутон Импортирай....
  Речниците, които можете да импортирате в ABBYY FineReader 10, имат разширение .pmd и са разположени в подпапка Languages в папката, в която е била инсталирана предишната версия на ABBYY FineReader. Изберете речника, който желаете и щракнете върху бутон Отвори.

Можете да използвате също и потребителски речници, създадени в ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0, без да премахвате по-ранната версия:

 1. Стартирайте ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0.
 2. Отворете диалогов прозорец Опции (Инструменти>Опции...) и щракнете върху раздел Проверка на правописа.
 3. Щракнете върху бутона Преглед речници.
 4. В отворилия се диалогов прозорец Избор на речник изберете речника, който желаете и щракнете върху бутон Изглед....
 5. В отворилия се диалогов прозорец щракнете върху бутон Експорт... и запишете речника като Преносим морфологичен речник.
 6. Инсталирайте ABBYY FineReader 10.
 7. Стартирайте ABBYY FineReader 10 (изберете Старт>Програми>ABBYY FineReader 10).
 8. От меню Инструменти изберете командата Преглед речници....
 9. В отворилия се диалогов прозорец Избор на речник изберете речника, който желаете и щракнете върху бутон Изглед....
 10. В отворилия се диалогов прозорец щракнете върху бутон Импортирай... и въведете пътя до папката, в която сте записали речниците си. Изберете речника, който желаете и щракнете върху бутон Отвори.

Потребителски шаблони, създадени в предишни версии на ABBYY FineReader

Потребителски шаблони, създадени в ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 или 9.0 могат да се използват в ABBYY FineReader 10:

Интеграция с Microsoft Office

Когато интегрирате ABBYY FineReader с Microsoft Office приложения, проверете настройките за сигурност на тези приложения (Инструменти>Макрос>Сигурност...).

За правилното интегриране на ABBYY FineReader с приложения на Microsoft Office 2000, 2002, 2003 и 2007, трябва да изберете Доверявай се на всички инсталирани добавки и шаблони в раздел Надеждни източници, ако Ниво на сигурност е настроено на Високо или Средно.

Важно! Ако сте променили настройките за сигурност, рестартирайте съответното Microsoft Office приложение.

Техническа поддръжка

Ако имате въпроси относно използването на ABBYY FineReader, моля прегледайте цялата документация, която имате (Ръководство на потребителя и Помощ), преди да се свържете с отдела за техническа поддръжка на ABBYY. Може също да разгледате частта за техническа поддръжка в уеб сайта на ABBYY на www.abbyy.com/support.

Експертите по техническата поддръжка на ABBYY се нуждаят от следната информация, за да могат компетентно да отговорят на въпросите Ви:

Можете да получите част от тази информация автоматично, като стартирате AInfo.exe, който се намира в папка Support на компакт-диска на ABBYY FineReader.

Важно! Само регистрирани потребители могат да ползват безплатна техническа поддръжка. Можете да регистрирате своето копие на уеб сайта на АBBYY или като изберете Регистрирай сега... от меню Помощ.

Премахване на ABBYY FineReader 10

За да премахнете ABBYY FineReader 10 от компютъра си:

 1. Изберете Старт>Настройки>Контролен панел и щракнете двукратно върху иконата Добавяне или премахване на програми.
  Забележка: В Windows Vista и Windows 7, щракнете върху иконата Програми и функции.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете ABBYY FineReader 10, щракнете върху Премахни и следвайте инструкциите на програмата.

Допълнителна информация

Потребителските шаблони са разположени в папката за документи и имат разширение .ptn.

Потребителските речници са разположени в %userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\10.00\UserDictionaries и имат разширение .ame.

Scantwain.txt и Scanwia.txt се съхраняват в профила на потребителя: