ABBYY FineReader 10

 1. Požadavky na software a hardware
 2. Instalace aplikace ABBYY FineReader 10 na samostatný počítač
 3. Instalace aplikace ABBYY FineReader na server LAN a pracovní stanice
 4. Spuštění aplikace ABBYY FineReader 10
 5. Uživatelské slovníky vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader
 6. Uživatelské vzory vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader
 7. Integrace s aplikací Microsoft Office
 8. Technická podpora
 9. Odstranění aplikace ABBYY FineReader 10
 10. Další informace

Požadavky na software a hardware

 1. Počítač s procesorem Intel® Core™/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/AMD Opteron/AMD Phenom/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ nebo kompatibilním procesorem (1 GHz nebo vyšší)
 2. Operační systém: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2003, Windows XP.
  Chcete-li pracovat v lokalizovaném rozhraní, vyžaduje podporu příslušného jazyka.
 3. Paměť: 512 MB RAM
  V prostředí s několika procesory vyžaduje dalších 256 MB paměti RAM pro každý další procesor.
 4. Kapacita pevného disku: 650 MB pro typickou instalaci programu a 650 MB pro provoz programu
 5. Video karta a monitor (min. rozlišení 1 024×768)
 6. Klávesnice, myš nebo jiné ukazovací zařízení

Poznámka: Aby bylo možné otvírat soubory nebo obrázky PDF z dokumentů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook, musí být nainstalována příslušná aplikace sady Microsoft Office.

Instalace aplikace ABBYY FineReader 10 na samostatný počítač

Instalační program vás provede instalací aplikace. Před instalací aplikace ABBYY FineReader zavřete všechny ostatní aplikace.

Instalace aplikace ABBYY FineReader:

 1. Vložte disk CD-ROM programu ABBYY FineReader 10 do jednotky CD-ROM. Instalační program se automaticky spustí.
  Tip: Pokud se instalační program nespustí automaticky, poklepejte na soubor Setup.exe na disku CD-ROM programu ABBYY FineReader 10.
 2. Postupujte podle pokynů k instalaci.

Možnosti instalace

Vyberte možnost instalace:

Poznámka: Pokud chcete zachovat uživatelské vzory vytvořené v dřívějších verzích aplikace ABBYY FineReader, neodstraňujte starší verze programu před instalací nové verze. Všechny existující uživatelské vzory budou poté k dispozici i v nové verzi.

Instalace aplikace ABBYY Fine Reader 10 na server LAN a pracovní stanice

Instalaci aplikace ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (ABBYY FineReader 10 Site License Edition) na síťový server může provést pouze správce systému. Instalace probíhá ve dvou fázích. Nejdříve se program nainstaluje na server. Ze serveru se program instaluje na pracovní stanice, a to jedním ze čtyř způsobů:

Další informace o instalaci aplikace ABBYY FineReader na pracovní stanice, které využívají aplikaci Správce licencí a které využívají program v místní síti, najdete v Příručce pro správce systému, která se nachází ve složce Příručka pro správce na disku CD-ROM programu ABBYY FineReader 10.

Spuštění aplikace ABBYY FineReader 10

Chcete-li spustit aplikaci ABBYY FineReader 10, postupujte takto: 

Poznámka: Než spustíte aplikaci ABBYY FineReader, zkontrolujte, zda je skener připojen k počítači, zapojen a zapnut. Informace o připojení skeneru po instalaci programu najdete v uživatelské příručce dodané se skenerem. 

Pokud skener nemáte, můžete obrázkové soubory rozpoznávat pomocí aplikace ABBYY FineReader 10. Vzorové obrázkové soubory najdete v podsložce Demo ve složce, do které je instalována aplikace ABBYY FineReader.

Uživatelské slovníky vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader

Použití uživatelských slovníků vytvořených v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 nebo 9.0 v aplikaci ABBYY FineReader 10:

 1. Odstraňte aplikaci ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 nebo 9.0 z počítače.
 2. Nainstalujte aplikaci ABBYY FineReader 10.
 3. Spusťte aplikaci ABBYY FineReader 10 (vyberte položky Start>Programy>ABBYY FineReader 10).
 4. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Zobrazit slovníky... .
 5. V zobrazeném dialogovém okně Vybrat slovník vyberte požadovaný slovník a klepněte na tlačítko Zobrazit....
 6. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Importovat....
  Slovníky, které lze importovat do aplikace ABBYY FineReader 10, mají příponu .pmd a nachází se v podsložce Jazyky ve složce, ve které byla instalována předchozí verze aplikace ABBYY FineReader. Vyberte požadovaný slovník a klepněte na tlačítko Otevřít.

Slovníky vytvořené ve verzi ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 nebo 9.0 lze použít, aniž by bylo třeba odstranit předchozí verzi:

 1. Spusťte aplikaci ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 nebo 9.0.
 2. Otevřete dialogové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti...) a klepněte na kartu Kontrola pravopisu.
 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit slovníky.
 4. V zobrazeném dialogovém okně Vybrat slovník vyberte požadovaný slovník a klepněte na tlačítko Zobrazit....
 5. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Exportovat... a uložte slovník jako Přenosný morfologický slovník.
 6. Nainstalujte aplikaci ABBYY FineReader 10.
 7. Spusťte aplikaci ABBYY FineReader 10  (vyberte položky Start>Programy>ABBYY FineReader 10).
 8. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Zobrazit slovníky... .
 9. V zobrazeném dialogovém okně Vybrat slovník vyberte požadovaný slovník a klepněte na tlačítko Zobrazit....
 10. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Importovat... a zadejte cestu k uloženým slovníkům. Vyberte požadovaný slovník a klepněte na tlačítko Otevřít.

Uživatelské vzory vytvořené v předchozích verzích aplikace ABBYY FineReader

Uživatelské vzory vytvořené ve verzích ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 nebo 9.0 lze použít ve verzi ABBYY FineReader 10:

Integrace s aplikací Microsoft Office

Při integraci aplikace ABBYY FineReader s aplikacemi Microsoft Office zkontrolujte nastavení zabezpečení těchto aplikací (Nástroje>Makro>Zabezpečení...).

Chcete-li aplikaci ABBYY FineReader s aplikace Microsoft Office 2000, 2002, 2003, and 2007 integrovat správně, je třeba vybrat položku Důvěřovat všem instalovaným doplňkům a šablonám na kartě Důvěryhodné zdroje, pokud je hodnota Úroveň zabezpečení nastavena na hodnotu Vysoká nebo Střední.

Důležité! Pokud jste nastavení změnili, restartujte příslušnou aplikace Microsoft Office.

Technická podpora

Pokud máte otázky týkající se používání aplikace ABBYY FineReader, projděte si před kontaktováním služby technické podpory společnosti ABBYY dodanou dokumentaci (Uživatelská příručka a Nápověda). Informace najdete také v části týkající se technické podpory na webových stránkách společnosti ABBYY na adrese www.abbyy.com/support.

Personálu technické podpory společnosti ABBYY je třeba sdělit následující informace, aby vám mohl odborně pomoci: 

Některé informace můžete získat automaticky spuštěním souboru AInfo.exe, který se nachází ve složce Podpora na disku CD-ROM aplikace ABBYY FineReader.

Důležité! Technická podpora je bezplatná pouze pro registrované uživatele. Vaši kopii aplikace můžete zaregistrovat na webové stránce společnosti ABBYY nebo vybráním položky Registrovat nyní... v nabídce Nápověda.

Odstranění aplikace ABBYY FineReader 10

Chcete-li aplikaci ABBYY FineReader 10 odstranit z počítače:

 1. Vyberte položky Start>Nastavení>Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
  Poznámka: V systému Windows Vista a Windows 7 klepněte na ikonu Programy a funkce.
 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte položku ABBYY FineReader 10, klepněte na tlačítko Odstranit a pokračujte podle pokynů programu.

Další informace

Uživatelské vzory se nachází ve složce dokumentů a mají příponu .ptn.

Uživatelské slovníky se nachází v cestě %userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\10.00\UserDictionaries a mají příponu .ame.

Soubory Scantwain.txt a Scanwia.txt jsou uloženy v uživatelském profilu: