ABBYY FineReader 10

 1. Wymagania programowe i sprzętowe
 2. Instalacja programu ABBYY FineReader 10 na samodzielnym komputerze
 3. Instalacja programu ABBYY FineReader na serwerze sieciowym i stacjach roboczych
 4. Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10
 5. Słowniki użytkownika utworzone w starszych wersjach programu ABBYY FineReader
 6. Wzorce liter użytkownika utworzone w starszych wersjach programu ABBYY FineReader
 7. Integracja z pakietem Microsoft Office
 8. Pomoc techniczna
 9. Usuwanie programu ABBYY FineReader 10
 10. Informacje dodatkowe

Wymagania programowe i sprzętowe

 1. Komputer osobisty z procesorem Intel® Core™/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/AMD Opteron/AMD Phenom/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ lub zgodnym. Częstotliwość procesora przynajmniej 1 GHz
 2. System operacyjny: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2003, Windows XP.
  (aby możliwa była praca ze zlokalizowanymi interfejsami, konieczna jest obsługa odpowiedniego języka).
 3. Pamięć: 512 MB RAM
  plus 256 MB na każdy dodatkowy procesor (dotyczy komputerów wieloprocesorowych).
 4. Miejsce na dysku twardym: 650 MB wolnego miejsca na dysku w przypadku typowej instalacji programu, 650 MB wolnej przestrzeni dyskowej do pracy programu
 5. Karta graficzna i monitor (rozdzielczość minimalna 1024×768 pikseli).
 6. Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące

Uwaga: Aby móc tworzyć pliki PDF z dokumentów utworzonych w Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Outlook, w komputerze musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja Microsoft Office.

Instalacja programu ABBYY FineReader 10 na samodzielnym komputerze

Program instalacyjny przeprowadzi Cię przez proces instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji programu ABBYY FineReader zamknij wszystkie inne aplikacje.

Aby zainstalować program ABBYY FineReader:

 1. Włóż dysk CD-ROM z programem ABBYY FineReader 10 do napędu CD. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie.
  Podpowiedź: Jeśli program instalacyjny nie został uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie plik Setup.exe na dysku CD-ROM programu ABBYY FineReader 10.
 2. Zastosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

Opcje instalacji

Wybierz opcję instalacji:

Uwaga: Aby korzystać ze słowników użytkownika utworzonych w starszej wersji programu ABBYY FineReader, nie usuwaj jej przed rozpoczęciem instalacji nowej wersji. Wszystkie istniejące słowniki użytkownika będą wówczas dostępne w nowej wersji aplikacji.

Instalacja programu ABBYY FineReader 10 na serwerze sieciowym i stacjach roboczych

Instalacja programu ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (ABBYY FineReader 10 Site License Edition) na serwerze sieciowym może zostać przeprowadzona jedynie przez administratora systemu. Proces instalacji składa się z dwóch etapów. Najpierw program jest instalowany na serwerze. Następnie można go zainstalować z serwera na stacjach roboczych przy użyciu jednej z czterech poniższych metod:

Dodatkowe informacje na temat instalacji programu ABBYY FineReader na stacjach roboczych, pracy z menedżerem licencji i korzystania z programu w sieci LAN można znaleźć w Podręczniku administratora systemu, znajdującym się w folderze Administrator's Guide na dysku CD-ROM programu ABBYY FineReader 10.

Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10

Aby uruchomić program ABBYY FineReader 10, wykonaj jedną z następujących czynności: 

Uwaga: Zanim uruchomisz program ABBYY FineReader, upewnij się, że Twój skaner jest prawidłowo włączony i podłączony do komputera. Aby zainstalować skaner po zakończeniu instalacji programu, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonym w instrukcji obsługi skanera.

Program ABBYY FineReader 10 może rozpoznawać pliki graficzne niezależnie od tego, czy masz skaner (zobacz przykładowe pliki w podfolderze Demo folderu, w którym zainstalowany został program ABBYY FineReader).

Słowniki użytkownika utworzone w starszych wersjach programu ABBYY FineReader

Aby korzystać ze słowników użytkownika utworzonych w programie ABBYY FineReader 6.0,7.0, 8.0 lub 9.0 w programie ABBYY FineReader 10:

 1. Usuń program ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 lub 9.0 z komputera.
 2. Zainstaluj program ABBYY FineReader 10.
 3. Uruchom program ABBYY FineReader 10 (wybierz Start > Programy > ABBYY FineReader 10).
 4. W menu Narzędzia wybierz polecenie Przeglądaj słowniki...
 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz słownik wybierz potrzebny słownik, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj...
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Importuj...
  Słowniki, które można zaimportować do programu ABBYY FineReader 10, mają rozszerzenie .pmd i znajdują się w podfolderze Języki folderu, w którym została zainstalowana wcześniejsza wersja programu ABBYY FineReader. Wybierz potrzebny słownik i kliknij przycisk Otwórz.

Możesz również korzystać ze słowników utworzonych w programie ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 lub 9.0 bez usuwania wcześniejszej wersji programu:

 1. Uruchom program ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 lub 9.0.
 2. Otwórz okno dialogowe Opcje (Narzędzia > Opcje...) i kliknij zakładkę Sprawdzanie pisowni.
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj słowniki.
 4. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz słownik wybierz potrzebny słownik, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj...
 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Eksportuj... i zapisz słowik jako Portable Morphological Dictionary.
 6. Zainstaluj program ABBYY FineReader 10.
 7. Uruchom program ABBYY FineReader 10 (wybierz Start > Programy > ABBYY FineReader 10).
 8. W menu Narzędzia wybierz poleceniePrzeglądaj słowniki...
 9. W wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz słownik wybierz potrzebny słownik, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj...
 10. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Importuj... i wprowadź ścieżkę do zapisanego słownika. Wybierz potrzebny słownik i kliknij przycisk Otwórz.

Wzorce liter użytkownika utworzone w starszych wersjach programu ABBYY FineReader

Wzorce liter użytkownika utworzone w programie ABBYY FineReader 6.0,7.0, 8.0 lub 9.0 mogą być używane w programie ABBYY FineReader 10:

Integracja z pakietem Microsoft Office

Podczas integrowania programu ABBYY FineReader z aplikacjami pakietu Microsoft Office sprawdź ustawienia zabezpieczeń tych aplikacji (Narzędzia > Makro > Zabezpieczenia...).

W celu zapewnienia poprawnej integracji programu ABBYY FineReader z aplikacjami pakietu Microsoft Office 2000, 2002, 2003 i 2007 musisz wybrać opcję Ufaj wszystkim zainstalowanym dodatkom i szablonom na karcie Zaufani wydawcy, jeśli Poziom zabezpieczeń jest ustawiony na Wysoki lub Średni.

Uwaga! W przypadku zmiany ustawień zabezpieczeń, uruchom ponownie odpowiednią aplikację pakietu Microsoft Office.

Pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat korzystania z programu ABBYY FineReader przejrzyj dokumentację programu (Podręcznik użytkownika oraz Pomoc), zanim skontaktujesz się z działem pomocy technicznej firmy ABBYY. Zapraszamy także do przejrzenia stron poświęconych pomocy technicznej, dostępnych pod adresem www.abbyy.com/support.

Aby kompetentnie odpowiedzieć na pytania, specjaliści firmy ABBYY będą potrzebować następujących informacji:

Niektóre z tych informacji możesz uzyskać automatycznie, uruchamiając program AInfo.exe znajdujący się w folderze Support dysku CD-ROM programu ABBYY FineReader.

Uwaga! Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej. Swoją kopię programu możesz zarejestrować w witrynie firmy ABBYY lub wybierając opcjęZarejestruj teraz... w menu Pomoc.

Usuwanie programu ABBYY FineReader 10

Aby usunąć program ABBYY FineReader 10 z komputera:

 1. Wybierz opcję Start > Ustawienia > Panel Sterowanie i kliknij dwukrotnie ikonęDodaj lub usuń programy.
  Uwaga: w systemie Windows Vista i Windows 7 kliknij ikonę Programy i funkcje.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję ABBYY FineReader 10 kliknij przycisk Usuń i wykonuj instrukcje programu.

Informacje dodatkowe

Wzorce liter użytkownika znajdują się w folderze dokumentów i mają rozszerzenie .ptn.

Słowniki użytkownika znajdują się w folderze %userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\10.00\UserDictionaries i mają rozszerzenie .ame.

Scantwain.txt/Scanwia.txt znajduje się w Profilu użytkownika: