ABBYY FineReader 10

 1. Požiadavky na softvér a hardvér
 2. Inštalácia programu ABBYY FineReader 10 do samostatného počítača
 3. Inštalácia programu ABBYY FineReader na server LAN alebo na pracovné stanice
 4. Spustenie programu ABBYY FineReader 10
 5. Používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader
 6. Používateľské vzory vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader
 7. Integrácia s programom Microsoft Office
 8. Technická podpora
 9. Odstránenie programu ABBYY FineReader 10
 10. Ďalšie informácie

Požiadavky na softvér a hardvér

 1. PC s procesorom Intel® Core™/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/AMD Opteron/AMD Phenom/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ alebo iným kompatibilným procesorom. Procesor musí byť s frekvenciou 1 GHz alebo vyššou.
 2. Operačný systém: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2003, Windows XP.
  Na prácu s preloženými rozhraniami je potrebná zodpovedajúca jazyková podpora.
 3. Pamäť: 512 MB RAM
  plus 256 MB pamäte pre každý ďalší procesor (na multiprocesorovom systéme).
 4. Pevný disk: 650 MB pre štandardnú inštaláciu a 650 MB pre programové operácie
 5. Video karta a monitor (min. rozlíšenie 1 024x768)
 6. Klávesnica, myš alebo iné ukazovacie zariadenie

Poznámka: Aby bolo možné otvoriť súbory alebo snímky PDF z dokumentov aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook, musí byť nainštalovaná príslušná aplikácia balíka Microsoft Office.

Inštalácia programu ABBYY FineReader 10 do samostatného počítača

Inštalačný program vás prevedie procesom inštalácie. Pred inštaláciou programu ABBYY FineReader zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Inštalácia programu ABBYY FineReader:

 1. Vložte disk CD-ROM s programom ABBYY FineReader 10 do mechaniky CD-ROM. Inštalačný program sa spustí automaticky.
  Tip: Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, dvakrát kliknite na súbor Setup.exe na disku CD-ROM s programom ABBYY FineReader 10.
 2. Postupujte podľa inštrukcií inštalačného programu.

Možnosti inštalácie

Vyberte možnosť inštalácie:

Poznámka: Ak si chcete ponechať používateľské vzory z predchádzajúcich verzií programu ABBYY FineReader, pred inštaláciou novšej verzie neodstraňujte staršiu verziu programu. Všetky existujúce používateľské vzory budú dostupné aj v novej verzii programu.

Inštalácia programu ABBYY FineReader 10 do serverov LAN a pracovných staníc

Inštaláciu programu ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (ABBYY FineReader 10 Site License Edition) na sieťový server môže vykonať len správca systému. Inštalácia pozostáva z dvoch úrovní. Najprv nainštalujte program na server. Zo servera môžete nainštalovať program na pracovné stanice prostredníctvom štyroch spôsobov:

Viac informácií o inštalácii programu ABBYY FineReader na pracovné stanice, o práci so systémom na správu licencií License Manager a práci s programom v lokálnej sieti nájdete v príručke Príručka systémového administrátora v priečinku Príručka administrátora, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM s programom ABBYY FineReader 10.

Spustenie programu ABBYY FineReader 10

Na spustenie programu ABBYY FineReader 10 vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

Poznámka: Pred spustením programu ABBYY FineReader skontrolujte, či je skener pripojený k počítaču, v elektrickej sieti a zapnutý. Na inštaláciu skenera po inštalácii programu postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke dodanej so skenerom.

Ak nemáte skener, súbory snímok môžete rozpoznať pomocou programu ABBYY FineReader 10. Vzory súborov so snímkami môžete nájsť v podpriečinku Demo nachádzajúcom sa v priečinku, kde je nainštalovaný program ABBYY FineReader.

Používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader

Na používanie používateľských slovníkov programu ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 alebo 9.0 v programe ABBYY FineReader 10:

 1. Odstráňte program ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 alebo 9.0 z počítača.
 2. Nainštalujte program ABBYY FineReader 10.
 3. Spustite program ABBYY FineReader 10 (vyberte položku Štart>Programy>ABBYY FineReader 10).
 4. V ponuke Nástroje vyberte príkaz Zobraziť slovníky....
 5. Otvorí sa dialógové okno Výber slovníka, v ktorom vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Zobraziť....
 6. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo Importovať....
  Slovníky, ktoré môžete importovať do programu ABBYY FineReader 10, majú koncovku .pmd a sú uložené v podpriečinku Jazyky v priečinku, kde bola nainštalovaná predchádzajúca verzia programu ABBYY FineReader. Vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Môžete použiť aj slovníky vytvorené v programe ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 alebo 9.0, a to bez odstránenia predchádzajúcich verzií:

 1. Spustite program ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 alebo 9.0.
 2. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje>Možnosti...) a kliknite na kartu Kontrola pravopisu.
 3. Kliknite na tlačidlo Zobraziť slovníky.
 4. Otvorí sa dialógové okno Výber slovníka, v ktorom vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Zobraziť....
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo Exportovať... a uložte slovník ako Prenosný morfologický slovník.
 6. Nainštalujte program ABBYY FineReader 10.
 7. Spustite program ABBYY FineReader 10 (vyberte položku Štart>Programy>ABBYY FineReader 10).
 8. V ponuke Nástroje vyberte príkaz Zobraziť slovníky....
 9. Otvorí sa dialógové okno Výber slovníka, v ktorom vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Zobraziť....
 10. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo Importovať... a zadajte cestu k uloženým slovníkom. Vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Používateľské vzory vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader

Používateľské vzory vytvorené v programe ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 alebo 9.0 môžete použiť v programe ABBYY FineReader 10:

Integrácia s programom Microsoft Office

Pri integrácii programu ABBYY FineReader s aplikáciami programu Microsoft Office skontrolujte nastavenia zabezpečenia týchto programov (Nástroje >Makro >Zabezpečenie...).

Ak je položka Úroveň zabezpečenia nastavená na hodnotu Vysoká alebo Stredná, musíte pre správnu integráciu programu ABBYY FineReader s aplikáciami programu Microsoft Office 2000, 2002, 2003 a 2007 na karte Dôveryhodné zdroje vybrať položku Dôverovať všetkým nainštalovaným doplnkom a šablónam.

Dôležité! Ak ste zmenili úroveň zabezpečenia, reštartujte zodpovedajúcu aplikáciu programu Microsoft Office.

Technická podpora

Ak máte nejaké otázky ohľadom používania programu ABBYY FineReader, predtým, ako kontaktujete centrum technickej podpory spoločnosti ABBYY, prečítajte si programovú dokumentáciu (Používateľská príručka a Pomocník). Časť týkajúcu sa technickej podpory si môžete prezrieť na webovej stránke spoločnosti ABBYY na adrese www.abbyy.com/support.

Na správne zodpovedanie vašich otázok bude potrebovať oddelenie technickej podpory spoločnosti ABBYY nasledujúce údaje:

Niektoré z týchto informácií môžete získať automaticky spustením súboru AInfo.exe v priečinku Support (Podpora) nachádzajúcom sa na disku CD-ROM s programom ABBYY FineReader.

Dôležité! Bezplatnú technickú podporu môžu využívať len zaregistrovaní používatelia. Svoju kópiu aplikácie môžete zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti ABBYY výberom položky Registrovať teraz... v ponuke Pomocník.

Odstránenie programu ABBYY FineReader 10

Na odstránenie programu ABBYY FineReader 10 z vášho počítača:

 1. Vyberte položku Štart>Nastavenia>Ovládací panel a dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy.
  Poznámka: V systéme Windows Vista a Windows 7 kliknite na ikonu Programy a súčasti.
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte položku ABBYY FineReader 10, kliknite na príkaz Odstrániť, a potom postupujte podľa inštrukcií programu.

Ďalšie informácie

Používateľské vzory sú uložené v priečinku dokumentov a majú koncovku .ptn.

Používateľské slovníky sú uložené v priečinku %userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\10.00\UserDictionaries a majú koncovku .ame.

Súbory Scantwain.txt a Scanwia.txt sú uložené v používateľskom profile: