ABBYY FineReader 10

 1. Mjukvaru- och hårdvarukrav
 2. Installera ABBYY FineReader 10 på en fristående dator
 3. Installera ABBYY FineReader på en LAN-server och arbetsstationer
 4. Starta ABBYY FineReader 10
 5. Egna ordlistor som skapades med en tidigare version av ABBYY FineReader
 6. Användarmönster som skapades med en tidigare version av ABBYY FineReader
 7. Microsoft Office-integrering
 8. Teknisk support
 9. Avinstallera ABBYY FineReader 10
 10. Ytterligare information

Mjukvaru- och hårdvarukrav

 1. PC med Intel® Core™/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/AMD Opteron/AMD Phenom/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ eller kompatibel processor (1 GHz eller högre)
 2. Operativsystem: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® Server 2008, Microsoft® Windows® Server 2003, Windows XP.
  För att fungera med lokaliserade gränssnitt erfordras motsvarande språkstöd.
 3. Minne: 512 MB RAM
  I ett system med flera processorer erfordras ytterligare 256 MB RAM för varje extra processor.
 4. Hårddiskutrymme: 650 MB för standard programinstallation och 650 MB för programkörning
 5. Grafikkort och skärm (min. upplösning 1024 × 768)
 6. Tangentbord, mus eller annat pekdon

Obs: För att kunna öppna PDF-filer eller bilder från Microsoft Word, Microsoft Excel, och Microsoft Outlook måste motsvarande Microsoft Office-program finnas installerat på ditt system.

Installera ABBYY FineReader 10 på en fristående dator

Installationsprogrammet kommer att hjälpa dig att genomföra installationen. Stäng alla program innan du installerar ABBYY FineReader.

Så här installerar du ABBYY FineReader:

 1. Sätt i skivan ABBYY FineReader 10 i cd-spelaren. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Tips: Om installationsprogrammet inte startar automatiskt dubbelklickar du på filen Setup.exe på skivan ABBYY FineReader 10.
 2. Följ anvisningarna i installationsprogrammet.

Installationsalternativ

Välj ett installationsalternativ:

Obs: Om du vill behålla dina egna ordlistor och användarmönster som skapats i en tidigare version av ABBYY FineReader, ska du inte ta bort den tidigare versionen innan du installerar den nya. Alla befintliga användarmönster kommer då att finnas tillgängliga i den nya versionen.

Installera ABBYY FineReader 10 på en LAN-server och arbetsstationer

Installation av ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (ABBYY FineReader 10 Site License Edition) på en nätverksserver får bara utföras av systemadministratören. Programinstallationen omfattar två steg. Först installeras programmet på servern. Programmet kan sedan installeras från servern med någon av följande fyra metoder:

För mer information om att installera ABBYY FineReader på arbetsstationer, arbeta med License Manager och arbeta med programmet i ett lokalt nätverk, se systemadministratörens handbok som finns i mappen Administratörsguiden på skivan ABBYY FineReader 10.

Starta ABBYY FineReader 10

Gör något av följande för att starta ABBYY FineReader 10: 

Obs: Kontrollera att bildläsaren är ansluten till datorn, ansluten och påsatt innan du startar ABBYY FineReader. Om du vill installera en bildläsare efter att programmet har installerats finns instruktioner i bildläsarens användarhandbok.

Om du inte har någon bildläsare kan du ändå tolka bildfiler med ABBYY FineReader 10. Exempel på bildfiler finns i katalogen Demo i den mapp där du installerade ABBYY FineReader.

Egna ordlistor som skapades med en tidigare version av ABBYY FineReader

Om du vill använda egna ordlistor som skapats i ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 eller 9.0 i ABBYY FineReader 10:

 1. Ta bort ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 eller 9.0 från datorn.
 2. Installera ABBYY FineReader 10.
 3. Kör ABBYY FineReader 10 (välj Start>Program>ABBYY FineReader 10).
 4. I menyn Verktyg väljer du kommandot Visa ordlistor....
 5. I dialogrutan Välj ordlista markerar du den ordlista du vill använda. Klicka sedan på knappen Visa....
 6. I den dialogruta som öppnas klickar du på knappen Importera....
  De ordlistor som du kan importera till ABBYY FineReader 10 har filnamnstillägget .pmd och finns i mappen Språk i den mapp där den tidigare versionen av ABBYY FineReader installerades. Välj den ordlista du vill använda och klicka på knappen Öppna.

Du kan också använda egna ordlistor som skapats i ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 eller 9.0 utan att ta bort den tidigare versionen:

 1. Kör ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 eller 9.0.
 2. Öppna dialogrutan Alternativ (Verktyg>Alternativ...) och klicka på fliken Stavningskontroll.
 3. Klicka på knappen Visa ordlistor.
 4. I dialogrutan Välj ordlista markerar du den ordlista du vill använda. Klicka sedan på knappen Visa....
 5. I den dialogruta som öppnas klickar du på knappen Exportera... och sparar ordlistan som portabel morfologisk ordlista.
 6. Installera ABBYY FineReader 10.
 7. Starta ABBYY FineReader 10  (välj Start>Program>ABBYY FineReader 10).
 8. I menyn Verktyg väljer du kommandot Visa ordlistor....
 9. I dialogrutan Välj ordlista markerar du den ordlista du vill använda. Klicka sedan på knappen Visa....
 10. I den dialogruta som öppnas klickar du på knappen Importera... och anger sökvägen till dina sparade ordlistor. Välj den ordlista du vill använda och klicka på knappen Öppna.

Användarmönster som skapades med en tidigare version av ABBYY FineReader

Användarmönster som skapats i ABBYY FineReader 6.0, 7.0, 8.0 eller 9.0 kan användas i ABBYY FineReader 10:

Microsoft Office-integrering

När du integrerar ABBYY FineReader med Microsoft Office-program kontrollerar du säkerhetsinställningarna för dessa program (Verktyg>Makro>Säkerhet...).

För korrekt integration av ABBYY FineReader med programmen i Microsoft Office 2000, 2002, 2003 och 2007  måste du välja Alla mallar och tillägg som är installerade är tillförlitliga på fliken Betrodda utgivare om Säkerhetsnivå angetts till Hög eller Medel.

Viktigt! Om du har ändrat säkerhetsinställningarna måste du sedan starta om motsvarande Microsoft Office-program.

Teknisk support

Om du har frågor om hur du använder ABBYY FineReader bör du leta efter information i den dokumentation du har (i Användarhandboken och Hjälp) innan du kontaktar ABBYY teknisk support. Du kan också läsa igenom avdelningen för teknisk support på ABBYY:s webbplats på www.abbyy.com/support.

Personalen på ABBYY:s tekniska support behöver följande information för att kunna svara på din fråga: 

Du kan få en del av denna information automatiskt genom att starta AInfo.exe som finns i mappen Support på CD-skivan med ABBYY FineReader.

Viktigt! Endast registrerade användare har rätt till kostnadsfri teknisk support. Du kan registrera din kopia av programmet på ABBYY:s webbplats eller genom att välja Registrera nu...Hjälp-menyn.

Avinstallera ABBYY FineReader 10

Så här tar du bort ABBYY FineReader 10 från din dator:

 1. Välj Start>Inställningar>Kontrollpanelen och dubbelklicka på ikonen Lägg till eller ta bort program.
  Obs: I Windows Vista och Windows 7 heter kommandot Program och funktioner.
 2. I den dialogruta som öppnas markerar du ABBYY FineReader 10. Klicka på Ta bort och följ instruktionerna.

Ytterligare information

Användarmönster finns i en dokumentmapp och har filnamnstillägget .ptn .

Användarordlistor finns  i mappen %userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\10,00\UserDictionaries och har filnamnstillägget .ame.

Scantwain.txt och Scanwia.txt sparas som standard i användarprofilen: